Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 09.06.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 98 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 99 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 100 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne (pdf) (html)


§ 101 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne (pdf) (html)


§ 102 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 103 Kaupunginjohtaja/4

PKS-yhteisöraportti 1/2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 104 Kaupunginjohtaja/5

Perustettavan Helsingin Satama Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajan nimeäminen (pdf) (html)


§ 105 Kaupunginjohtaja/6

Perustettavien Helen Oy:n ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 106 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen yhtiökokous 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Hallitusjäsenen nimeäminen perustettavaan Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lasipalatsin perustamissopimusluonnos


§ 110 Sivistystoimi/1

Eron myöntäminen ja uuden jäsenen nimeäminen Teatterisäätiön edustajistoon (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06