Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 25.08.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 111 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 112 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 113 Kaupunginjohtaja/3

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114

Konsernijaoston ylimääräinen kokous 8.9.2014 (pdf) (html)


§ 115 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Kaupunginjohtaja/5

Helen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Sivistystoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.8.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Muutokset yhtiöjärjestykseen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06