Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
17 / 13.10.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 135 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 136 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/3

PKS-yhteisöraportti 2/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 139 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 140 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen energiahyötykäyttöpalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 141 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle konserniohjeluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06