Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
18 / 27.10.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 142 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 143 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 144 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 145 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Perustettavan palveluyhtiön toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajien nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 148 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 14.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Kutsu HSYn syysyhtymäkokoukseen 14.11.2014

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Sivistystoimi/1

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6


§ 151 Sivistystoimi/2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Luonnos uudeksi osakassopimukseksi

Liite 2

Ehdotetut muutokset osakassopimukseen

Liite 3

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kirje osakkaille 27.2.2014

Liite 4

OKM:n ohje ammattikorkeakouluille 10.2.2014

Liite 5

Voimassa oleva osakassopimus

Liite 6

Voimassa oleva yhtiöjärjestys


§ 152 Sivistystoimi/3

Sopimus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilojen vuokrauksessa noudatettavista yleisistä periaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 153 Hallinto-osasto/Kanslia/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2015-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06