Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
19 / 17.11.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 154 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 156 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2015–2017 valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöraportti 3/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Länsimetro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiökokouskutsu

Liite 2

Länsimetro Oy:n hallituksen esitys osakeannista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Osakkeenomistajan päätös Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoissa (pdf) (html)


§ 161 Sivistystoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen

Liite 3

Yhtiöjärjestys 1.1.2015 alkaen (muutokset näkyvissä)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06