Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
20 / 24.11.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 162 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 163 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 164 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous 25.11.2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 165 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 167 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Osakkeenomistajan päätös Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Sivistystoimi/1

Edustajan nimeäminen HSO-säätiön hallitukseen kaudeksi 2015-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06