Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
21 / 08.12.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 169 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 170 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 171 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Osakkeenomistajan päätös Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (pdf) (html)

Liite 1

Hannu Penttilän ero Helsingin kaupungin Asunnot Oy:n hallituksesta


§ 173 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 19.12.2014 (pdf) (html)

Liite 1

HSYn ylimääräinen yhtymäkokous 19.12.2014

Liite 2

Esityslista 19.12.2014

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Eron myöntäminen ja edustajan nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunginjohtaja/3

Konsernijaoston ylimääräinen kokous 15.12.2014 (pdf) (html)


§ 176 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 177 Kaupunginjohtaja/5

Forum Virium Helsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 178 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin Markkinointi Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06