Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
01 / 26.01.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama Oy:tä koskevan osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen tekeminen (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/4

Helen Oy:tä koskevan osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen tekeminen (pdf) (html)


§ 5 Sivistystoimi/1

UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 6 Sivistystoimi/2

Stadion-säätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 7 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin Leijona Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06