Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 16.02.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 8 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 10 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginjohtajan toimiala: osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Kaupunginjohtaja/6

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2015 (pdf) (html)§ 13 Stadsdirektören/6

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2015 (pdf) (html)§ 14 Kaupunginjohtaja/7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 15 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Ryj-toimialaan kuuluvien muiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 19 Sivistystoimi/1

Edustajien valitseminen Stadion-säätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Stadion-säätiön nimeämispyyntö


§ 20 Sivistystoimi/2

UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2015 (pdf) (html)


§ 22 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015 (pdf) (html)


§ 23 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiöön vuodeksi 2015 (pdf) (html)


§ 24 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Auroranlinnan varsinainen yhtiökokous 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 28 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Parmaajanpuiston, Kiinteistö Oy Ruskeasuon asuntojen ja Asunto Oy Paciuksenkatu 4:n varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 29 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2015 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06