Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 09.03.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 30 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 31 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 32 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3


§ 33 Kaupunginjohtaja/6

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 33 Stadsdirektören/6

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 34 Kaupunginjohtaja/7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 35 Kaupunginjohtaja/3

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 36 Kaupunginjohtaja/4

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 37 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituspalkkiot (pdf) (html)

Liite 1


§ 38 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 39 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Nordisk forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO) –yhdistyksen vuosikokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 40 Sivistystoimi/1

Edustajien nimeäminen sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 41 Sivistystoimi/2

Edustajien nimeäminen sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen toimielimiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi 2015 - 2016 sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 43 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2015 varsinaiset yhtiökokoukset, toimitilakiinteistöt (pdf) (html)

Liite 1


§ 44 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin kaupungin osakkuus- ja vastaavien yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 45 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Pysäköinti-, palvelu- ym. yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06