Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 23.03.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 46 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 47 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 48 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Sivistystoimi/1

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Rauno Jarnilan eronpyyntö

Liite 2

AEL:n nimeämispyyntö


§ 50 Sivistystoimi/2

Eron myöntäminen ja uuden jäsenen valitseminen Helsingin teatterisäätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Kaupunginjohtaja/3

Osakkuusyhteisöraportti 2/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Kaupunginjohtaja/4

PKS-yhteisöraportti 3/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 54 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 55 Kaupunginjohtaja/6

Tytäryhteisöraportti 4/2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06