Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 13.04.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 56 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 58 Kaupunginjohtaja/3

Suomen Messut Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Kaupunginjohtaja/4

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 22.4.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 60 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 61 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tilintarkastajan nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Sosiaali- ja terveystoimi/1

PosiVire Oy, varsinainen yhtiökokous 27.4.2015 sekä hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

PosiVire Oyn yhtiökokousasiakirjat


§ 63 Sivistystoimi/1

UMO-säätiön hallituksen jäsenen vaihdos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Sivistystoimi/2

Ami-säätiön hallituksen jäsenen vaihdos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen jäsenen vaihdos (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Hallituksen jäsenen vaihdos kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06