Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 08.06.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 91 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 92 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet syksyllä 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 94 Kaupunginjohtaja/4

PKS-yhteisöraportti 1/2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 95 Kaupunginjohtaja/5

Culminatum Innovation Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Culminatum Innovation Oy Ltd, kokouskutsu liitteineen 17.6.2015


§ 96 Kaupunginjohtaja/6

Tietotekniikkaohjelman 2015–2017 noudattaminen kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 97 Kaupunginjohtaja/7

Kansainvälisen designsäätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Tilinpäätös_2014


§ 98 Kaupunginjohtaja/8

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiökokouskutsu_allekirjoitettu

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Tasekirja_allekirjoitettu

Liite 5

Tilintarkastuskertomus_allekirjoitettu

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Valtion esitys yhtiökokoukselle_allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Kaupunginjohtaja/9

Suomen Japanin Instituutin säätiö -Stiftelsen för Finlands Institut i Japan -nimisen säätiön valtuuskunnan jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 100 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Perustettavan Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Sivistystoimi/1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Sivistystoimi/2

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06