Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10 / 24.08.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 104 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 105 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 106 Kaupunginjohtaja/3

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 9.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 107 Kaupunginjohtaja/4

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2016 (pdf) (html)


§ 108 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)


§ 109 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonten osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -yhtiön osakkeenomistajan päätös fuusion hyväksymiseksi (pdf) (html)


§ 111 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupunginvaltuuston vuokralaisdemokratiasäännön hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06