Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
12 / 14.09.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 118 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 119 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 120 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama Oy:n ajankohtauskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 121 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 122 Kaupunginjohtaja/4

Osakkuusyhteisöraportti 1/2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 123 Kaupunginjohtaja/5

Tytäryhteisöraportti 2/2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124

Konsernijaoston ylimääräinen kokous 21.9.2015 (pdf) (html)


§ 125 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin Konsernihankinta Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1


§ 126 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Arabian Palvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Arabian Palvelu Oy, yhtiöjärjestys 9.7.2015

Liite 2

Arabian Palvelu Oyn perustaminen ja rakennuttamissopimus, Khs 10.6.2002 (877 §)

Liite 3

Arabian Palvelu Oyn toimialueen laajentaminen, Khs 11.10.2004 (1248 §)

Liite 4

Arabian Palvelu Oy, rakennuttaja- ja liittymissopimus, Khs 5.5.2008 (682 §)

Liite 5

Arabian Palvelu Oyn osakkeet, yhteenveto 7.8.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06