Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
16 / 26.10.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 144 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 145 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 146 Kaupunginjohtaja/3

Helen Oy:n kehitysohjelmasta päättäminen (pdf) (html)


§ 147 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin Bussiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.12.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 148 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Palmia -toiminimen siirtäminen liikelaitokselta Helsingin kaupungin Palvelut Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 149 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiökokouskutsu

Liite 2

Liite 1. Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

Liite 3

Liite 2. Osakas- ja ääniluettelo

Liite 4

Liite 3. Suunnatun osakeannin päätösesitys.

Liite 5

Liite 4. Hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirjanote


§ 151 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsenyydestä

Liite 2

Liite 3

Koy Kaapelitalo, Kaupparekisteriote 2015

Liite 4

Koy Kaapelitalo, Yhtiojarjestys 2015

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06