Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
17 / 09.11.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 152 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 153 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 154 Kaupunginjohtaja/3

Helen Oy:n kehitysohjelmasta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Kaupunginjohtaja/4

Helen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Energiatunnelit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 157 Kaupunginjohtaja/6

Tytäryhteisöraportti 3/2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 17.11.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

HSL:n yhtymäkokouksen 17.11.2015 kokousasiakirjat

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Sosiaali- ja terveystoimi/1

PosiVire Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 160 Sosiaali- ja terveystoimi/2

HUS:n taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelutilanne (pdf) (html)


§ 161 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Ehdokkaiden nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2016-2018 sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 162 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen ja tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2016 (pdf) (html)


§ 163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

HSY:n taloussuunnitelman 2016-2018 tilannekatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 164 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteenkäsittelytoimintaa harjoittavan HSY-enemmistöisen yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06