Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
18 / 16.11.2015



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 166 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 167 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 169 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin kaupungin palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 170 Sivistystoimi/1

Edustajan nimeäminen Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön edustajistoon vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Sivistystoimi/2

Edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen vuosiksi 2016-2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Sivistystoimi/3

Edustajan nimeäminen Urhea-säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2016-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 173 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteenkäsittelytoimintaa harjoittavan HSY-enemmistöisen yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

HSY:n hallituksen lausuntopyyntö konsernijaostolle

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



05.12.2019 20:06