Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
20 / 14.12.2015Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 178 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 179 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 180 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen keväällä 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Sivistystoimi/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Cultura-säätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 182 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Östersundomista ostettujen yhtiöiden osakkeenomistajan päätökset yhtiöiden hallinnon järjestämiseksi (pdf) (html)


§ 183 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lasipalatsin mediakeskus Oy:n tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 184 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 185 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Myllypuron kampuksen toteuttamista ja omistamista varten perustettavan kiinteistöosakeyhtiön toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajan nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06