Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 15.02.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 7 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 8 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 9 Kaupunginjohtaja/3

Konserniohjeen uudistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunginjohtaja/4

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)§ 10 Stadsdirektören/4

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte (pdf) (html)§ 11 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2015 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Kaupunginjohtaja/6

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 13 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06