Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 29.02.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 14 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 15 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/3

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 17 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 18 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 20 Kaupunginjohtaja/7

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 21 Kaupunginjohtaja/8

Konserniohjeen uudistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunginjohtaja/9

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 22 Stadsdirektören/9

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 23 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 24 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytär- ja yhteisyhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 25 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 10.3.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 27 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 28 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06