Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
05 / 21.03.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 40 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 42 Kaupunginjohtaja/3

PKS-yhteisöraportti 3/2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Kaupunginjohtaja/4

Osakkuusyhteisöraportti 2/2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Kaupunginjohtaja/5

Tytäryhteisöraportit vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Kaupunginjohtaja/6

Yhtiön perustaminen Marian sairaalan alueen startup -keskittymää varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 46 Kaupunginjohtaja/7

Smart & Clean -projektia varten perustettavan säätiön toimintaan liittyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 47 Sivistystoimi/1

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Sulautuneen Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot -yhtiön osakkeenomistajien kokous lopputilityksen vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 49 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06