Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 25.04.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 65 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen siirtäminen (pdf) (html)


§ 68 Kaupunginjohtaja/4

Helen Oy:n pääomanpalautus (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Kaupunginjohtaja/5

Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen eroavan jäsenen tilalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

MetropoliLab Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 71 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvion 2017 valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06