Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
08 / 23.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 72 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 73 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 74 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 75 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöraportti 1/2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 76 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 77 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

HSL, kokouskutsu liitteineen, 24.5.2016

Liite 2

HSL, Esityslistan liitteet 1_2016, 25.4.2016

Liite 3

HSL yhtymäkokous 24.5.2016 lisälista

Liite 4

HSL Arviointikertomus 2015


§ 78 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Toimiohjeen antaminen kokousedustajille HUS-kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 15.6.2016 (pdf) (html)


§ 79 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) -nimisen yhtiön yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kokouskutsun liitteet§ 79 Social- och hälsovårdsväsendet/2

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets (FSKC) bolagsstämma (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilagor till kallelsen§ 80 Sivistystoimi/1

Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för tekniska museet sr:n valtuuskunnan jäsenen nimeäminen eroavan jäsenen tilalle (pdf) (html)


§ 81 Sivistystoimi/2

Edustajien nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 82 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 27.5.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06