Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 30.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 83 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 85 Kaupunginjohtaja/3

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n autopaikkojen siirtäminen Mosaiikkitorin pysäköintilaitokseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Kaupunginjohtaja/4

Forum Virium Helsinki Oy:n pääomittaminen (pdf) (html)


§ 87 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Konsernijaoston päätöksen muuttaminen Helsingin Konsernihankinta Oy:n hallituksen varajäsenen osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 89 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06