Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 29.08.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 106 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 107 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 108 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonten ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asunto Oy Lågfants Bostads Ab:n, Nederfants Bostads Ab:n, Söderfants Bostads Ab:n ja Asunto Oy Västerfants Bostads Ab:n ylimääräiset yhtiökokoukset fuusion hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 112 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kalasataman Palvelu 2 Oy:n perustaminen ja sopimusmallien sekä osakkeiden merkintäperiaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän vuosien 2015-2016 yhtymäkokousedustajan nimeämistä koskevan päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06