Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
16 / 10.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 125 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 126 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 127 Kaupunginjohtaja/3

PKS-yhteisöjen seurantaraportti 2/2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Sivistystoimi/1

Stadion-säätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 130 Sivistystoimi/2

Edustajan nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2019 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodelle 2017 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06