Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
17 / 24.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 131 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 132 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 133 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöjen arkisto-ohjeen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Sivistystoimi/1

Edustajien nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon kolmivuotiskaudeksi 2017-2019 (pdf) (html)


§ 135 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Östersundomista ostetun yhtiön hallinnon järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Koy Puroniitynlaakson kauppakirja


§ 137 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06