Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
19 / 14.11.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 143 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 144 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 145 Kaupunginjohtaja/3

Tytäryhteisöraportti 3/2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 147 Kaupunginjohtaja/5

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 148 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Sivistystoimi/1

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen taideakatemian hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Nimeämispyyntö 26.10.2016


§ 151 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukset 2016 (pdf) (html)

Liite 1

HSY, ennakkokutsu syysyhtymäkokoukseen 18.11.2016

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2018 (pdf) (html)


§ 154 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06