Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
22 / 19.12.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 166 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 167 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 168 Sivistystoimi/2

Stadion-säätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen keväällä 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 170 Kaupunginjohtaja/4

Forum Virium Helsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Sivistystoimi/1

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2019 (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06