Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 27.02.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 17 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 18 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/5

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 19 Stadsdirektören/5

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 20 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytär- ja yhteisyhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 21 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 22 Sivistystoimi/3

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 23 Sivistystoimi/4

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 26 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 27 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvien yhteisöjen edustajien nimeäminen (pdf) (html)


§ 28 Sivistystoimi/1

Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 29 Sivistystoimi/2

Helsingin teatterisäätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06