Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
06 / 20.03.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 45 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 46 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 47 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Liite 4

Liite 5


§ 48 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin Markkinointi Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Kaupunginjohtaja/5

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Kaupunginjohtaja/6

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Liite 4

Tilintarkastuskertomus 2016

Liite 5

Liite 6


§ 51 Sosiaali- ja terveystoimi/1

PosiVire Oy:n varsinainen yhtiökokous 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06