Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
09 / 24.04.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 65 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/3

Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 68 Kaupunginjohtaja/4

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)


§ 70 Sivistystoimi/1

Helsinki-Espoon kalastusalueen varsinainen kokous ja kaupungin ehdokkaan nimeäminen kalastusalueen hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 71 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Apporttijärjestely Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Lasipalatsin mediakeskus Oy:n kesken (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 72 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06