Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10 / 15.05.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 73 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 74 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 75 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä yhtiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 76 Kaupunginjohtaja/3

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen (pdf) (html)


§ 77 Kaupunginjohtaja/4

Tytäryhteisöraportti 1/2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 78 Kaupunginjohtaja/5

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 79 Kaupunginjohtaja/6

Edustajien nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr:öön (pdf) (html)


§ 80 Kaupunginjohtaja/7

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen (pdf) (html)


§ 81 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSL-kuntayhtymä, Liite 2, tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Liite 3

Liite 4

HSL-kuntayhtymä, Liite 4, Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2016

Liite 5

Liite 6


§ 82 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSY:n yhtymäkokous 19.5.2017, esityslista ja kokouskutsu

Liite 3

Liite 4

Liite 5

HSY-kuntayhtymä, tilintarkastuskertomus

Liite 6

HSY-kuntayhtymä, arviointikertomus 2016

Liite 7


§ 83 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen sulautettavan ja sulautettujen yhtiöiden sulauttamisen edellyttämät päätökset (pdf) (html)

Liite 1

Villamonte, yhtiökokouskutsu 2017-04-27

Liite 2

Puroniitynlaakso, ylim.yhtiökokouskutsu 2017-04-27

Liite 3

Fants-yhtiöt, osakkeenomistajienkokous, 2017-04-27

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 85 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06