Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 22.05.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 86 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 87 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 88 Kaupunginjohtaja/3

Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Tanssin talon rahoitushakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Jane ja Aatos Erkon Säätiön päätös 2017


§ 89 Sivistystoimi/1

Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)


§ 91 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsenen nimeämisen vahvistaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Edustajan nimeäminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2017 - 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 94 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvion 2018 valmistelun lähtökohdat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06