Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
13 / 19.06.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 99 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 100 Asia/2

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 101 Asia/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/4

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/5

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n hallituksen varajäsenen nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 104 Asia/6

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 105 Asia/7

PKS-yhteisöraportti 1/2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 106 Asia/8

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06