Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
14 / 14.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 107 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 108 Asia/2

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Asia/3

Ami-säätiön hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen kaudeksi 2017 - 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 110 Asia/4

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalien Helsingin vaalipiirin kuntapäivät (pdf) (html)

Liite 1


§ 111 Asia/5

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 112 Asia/6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06