Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
15 / 28.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 113 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 114 Asia/2

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 115 Asia/3

Eräiden tytäryhtiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeämistä koskevat osakkeenomistajan päätökset (pdf) (html)


§ 116 Asia/4

Eräiden säätiöiden hallituksiin valittavien henkilöiden nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 117 Asia/5

Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen (pdf) (html)


§ 118 Asia/6

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen (pdf) (html)


§ 119 Asia/7

Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06