Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
16 / 18.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 120 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 121 Asia/2

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 122 Asia/3

Edustajan nimeäminen Urhea-säätiön valtuuskuntaan loppukaudeksi 2016-2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/4

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 124 Asia/5

Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/6

Stadion-säätiö sr:n hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/7

Helen Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/9

Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/10

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielinten valitseminen (pdf) (html)


§ 129 Asia/11

Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/8

UMO-säätiön ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06