Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
17 / 02.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 131 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 132 Asia/2

Ehdokkaan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 133 Asia/3

Jäsenen nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtokuntaan (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Asia/4

Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/5

Jäsenen nimeäminen Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Asia/6

Helsingin kaupungin edustajien valitseminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan ja nimeäminen hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 137 Asia/7

Jäsenten nimeäminen Korkeasaaren eläintarhan säätiön sr hallitukseen (pdf) (html)


§ 138 Asia/8

Yhteisöraportti 2/2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/9

Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06