Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
18 / 30.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 140 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 141 Asia/2

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/3

Selvitys Länsimetrohankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Selvitys Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/4

Jäsenen nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2018 - 2020 sekä tilintarkastaja vuodelle 2018 (pdf) (html)


§ 144 Asia/5

Jäsenten nimeäminen Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajistoon kaudelle 2018-2022 (pdf) (html)


§ 145 Asia/6

Urheiluhallit Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/7

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukseen valittavien henkilöiden nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 147 Asia/8

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n varsinainen yhtiökokous 8.11.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 148 Asia/9

Kaupunkiympäristötoimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06