Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
20 / 20.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 153 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 154 Asia/2

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalit (pdf) (html)

Liite 1


§ 155 Asia/3

Liikennevirta Oy:n hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/4

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/5

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/6

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/7

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/8

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 161 Asia/9

Yhteisöraportti 3/2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06