Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
22 / 18.12.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 168 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 169 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2018 (pdf) (html)


§ 170 Asia/3

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Asia/4

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Asia/5

Edustajan nimeäminen Helsingin Taidehallin säätiön hallitukseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/6

Muutokset Lilinkotisäätiön hallituksen kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 174 Asia/7

Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06