Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
01 / 22.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 3 Asia/3

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 4 Asia/4

A-Tulkkaus Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Jäsenen nimeäminen Suomen Japanin Instituutin Säätiön valtuuskuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06