Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
02 / 12.02.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 6 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/2

Urheiluhallit Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 8 Asia/3

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 9 Asia/4

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 10 Asia/5

Vuoden 2017 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Asia/6

Tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden mallisääntöjen hyväksyminen (pdf) (html)


§ 12 Asia/7

Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten edustus yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Asia/8

Jäsenten nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2018-2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/9

Jäsenen nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06