Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
03 / 05.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/4

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)§ 16 Ärende/4

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte (pdf) (html)§ 17 Asia/5

Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 18 Asia/6

Tytäryhteisöjen ja -säätiöiden yhtiö- ja vuosikokoukset keväällä 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 19 Asia/7

Osakkuus- ym. yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokoukset keväällä 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Asia/8

Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 21 Asia/9

Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Asia/3

Tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden mallisääntöjen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/2

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06