Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
04 / 26.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 24 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 25 Asia/2

MetropoliLab Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 26 Asia/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 27 Asia/4

Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kolmivuotiskaudeksi 2018-2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 28 Asia/5

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n nimitystoimikuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 29 Asia/6

Y-Säätiön hallituksen jäsenen nimeäminen toimikaudeksi 2018-2020 (pdf) (html)


§ 30 Asia/7

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 30 Ärende/7

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 31 Asia/8

Oulunkylän sairaskotisäätiö sr:n yhtiö- ja vuosikokous keväällä 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06