Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
07 / 14.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 42 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/3

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom k 17 ja 20 k.)


§ 44 Asia/4

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)


§ 45 Asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat syyskaudella 2018 (pdf) (html)


§ 46 Asia/5

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen (pdf) (html)


§ 47 Asia/6

Jäsenen nimeäminen Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen toimikaudeksi 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 48 Asia/7

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2018-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 49 Asia/8

Lilinkotisäätiön hallituksen varajäsenen nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Eroilmoitus

Liite 3

Liite 4


§ 50 Asia/9

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 51 Asia/10

Malliyhtiöjärjestyksen hyväksyminen markkinaehtoisesti toimiville tytäryhtiöille (pdf) (html)

Liite 1


§ 52 Asia/11

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Asia/12

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)


§ 54 Asia/13

Palmia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06