Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
10 / 20.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 67 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/6

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukset 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 11.6.2018

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/7

Jäsenen nimeäminen Kiinteistö Oy Torpparinmäentien korttelitalo -nimisen yhtiön hallitukseen (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Bilaga 4, 8 2018

Liite 7

Liite 8


§ 71 Asia/5

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakkeiden lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 72 Asia/4

Tytäryhteisöille kaupungin talousarviossa asetettavat tulostavoitteet vuodelle 2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 73 Asia/2

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17)


§ 74 Asia/3

Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06