Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
11 / 10.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 75 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 76 Asia/2

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 77 Asia/3

Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 78 Asia/4

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ylimääräinen yhtiökokous 24.9.2018, osittaisjakautuminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 79 Asia/5

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Yhtiökokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 11.9.2018, Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29

Liite 2

Sulautumissuunnitelma 17.5.2018, As Oy Vellamonkatu 29


§ 80 Asia/6

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1:n ylimääräinen yhtiökokous (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Sulautumissuunnitelma 17052018, As Oy Varustuksentie 1


§ 81 Asia/7

Helsinki Marketing Oy Ltd, yhtiökokoukset vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 82 Asia/8

Varajäsenen valitseminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätös Koja 2.10.2017 § 136

Liite 2

Erohakemus, Uudenmaan virkistysalue yhdistyksen lautakunta

Liite 3


§ 83 Asia/9

Neljän Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeen myyminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:06